รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

From: Admin 21 กุมภาพันธ์ 2563 10:36

โรงพยาบาลงาว มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ และติดประกาศบอร์ดโรงพยาบาลงาว