รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

From: Admin 23 กันยายน 2562 20:24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ภาคปฏิบัติในวันที่ 25- 27 กันยายน 2562 รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ