รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อฯ

From: Admin 04 สิงหาคม 2564 15:06

ประกาศโรงพยาบาลงาว

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

การจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา