รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

From: Admin 27 กันยายน 2561 19:27

ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณสำหรับบริการผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ตาม file ที่แนบมานี้