รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

From: Admin 21 กันยายน 2561 14:28

ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว จึงได้มาประกาศขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงาน ดัง เอกสารแนบ