รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ

From: Admin 14 กันยายน 2561 16:28

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับบริการผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตาม file ที่แนบมานี้