รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กฯ

From: Admin 12 กันยายน 2561 16:00

ด้วย จังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลงาว มีความประสงค์ขอประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตาม เอกสารแนบ