รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล

From: Admin 27 สิงหาคม 2561 16:40

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ที่จะประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ