รายละเอียด

เนื้อหา

สรุปรายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-3

From: Admin 08 เมษายน 2561 13:21

โรงพยาบาลงาวได้ดำเนินการจัดการข้องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 

ไม่พบการแจ้งร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด จึงขอลงประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ