รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

From: Admin 06 กันยายน 2559 14:39

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณสำหรับบริการผู้ป่วย ตาม file ที่ได้แนบมานี้