รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์

From: Admin 31 สิงหาคม 2559 14:09

จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพรังสีดิจิตอล( Computed Radiography; CR) ตาม file ที่แนบมา