รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลงาว

From: Admin 10 สิงหาคม 2559 15:52

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลงาว โดยมีเงื่อนไข การปฏิบัติงาน ตาม file  ที่แนบมานี้