รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

From: Admin 26 มีนาคม 2561 16:39

งานพัสดุ รพ.งาว มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่ผลการอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ โรงพยาบาลงาว ตาม file ที่แนบมานี้