รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์_test

From: Admin 25 มีนาคม 2561 20:26

ประกาศ
เรื่อง สอบราคาเช่า เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
(Conputed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)

test by mini