รายละเอียด

เนื้อหา

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

From: Admin 06 กรกฎาคม 2558 09:50

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าวันที่ 18 กรกฏาคม 2558

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 18 กรกฏาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ดังนั้นจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 

จัดประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่เวลา 07.30น.

จากนั้นประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย เวลา 09.30น.จัดขบวนเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนา เช่น ขันดอก ต้นธูป ต้นเทียน

นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือหน่วยงานและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษา ตามสถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฏาคม 2558 และขอความร่วมมือจัดประดับตกแต่งตุง โคม ให้สวยงามและจัดงานเฉลิมฉลอง และสวมใส่เสื้อยืดสีเทาสมเด็จย่า ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 พร้อมกันทั้งจังหวัดเชียงราย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053- 150180 
 
แหล่งข่าว : สวท.เชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม