รายละเอียด

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ รพ.สต./รพ. ขอ User ในระบบ Data Center

From: Admin 02 กรกฎาคม 2558 10:26

สปสช.ฝากประชาสัมพันธ์ รพ.สต./รพ. ที่ต้องการขอ User ในระบบ Data Center ระบบบันทึกข้อมูล CPP
รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่สามารถออก username/password ผ่านระบบ Data Center