โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง 230 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร:054-261253 โทรสาร:054-261055

Gallery

โครงการอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2562

ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561

ถวายเทียนพรรษา 60

รับพี่ตูน @ งาว

เปิดตึก IPD_9ธค60

เต้นแอโรบิค งานกีฬา

กีฬาโซนเหนือ 61

Big Cleaning Day 61

กิจกรรมทำบุญ เดือนมีนาคม 2558

ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน เพื่อรับสถานการณ์ช่วงสงกรานต์2558

ประเพณีสงกรานต์ 2558

รดน้ำ ดำหัว ขอพร สงกรานต์2558

โรงพยาบาลงาว เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่สูง

การประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาส่งเสริมสุขภาพ 2558

กีฬาสาธารณสุขโซนเหนือ 58