โรงพยาบาลงาว

โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง 230 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร:054-261253,054-261069,054-261070,054-261071 โทรสาร:054-261055

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ITA

# เรื่อง วันที่
1 ITA บท99 02 มิถุนายน 2563 08:55
2 EB 4 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
3 EB 3 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
4 EB 2 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
5 EB1 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:52