โรงพยาบาลงาว

โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง 230 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร:054-261253 โทรสาร:054-261055

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ITA

# เรื่อง วันที่
1 EB 4 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
2 EB 3 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
3 EB 2 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:53
4 EB1 ปี 2563 12 ธันวาคม 2562 13:52
5 EB 26 18 มิถุนายน 2562 08:58